Etiqueta Verda Europea Clau

» Etiqueta Verda Europea Clau

L’etiqueta Green Key és el primer segell europeu que garanteixi el respecte pel medi ambient dels allotjaments turístics.
La Clau Verda es basa en el dret fonamental de l’ús dels recursos naturals i els principis de les pràctiques diàries responsables de preservar el medi ambient i que el satisfà.
Des de fa diversos anys a la regió de Llenguadoc-Rosselló, acampar Rodets club es compromet a respectar el medi ambient de la nostra Catalunya. És la primera institució a Argelès sur Mer per rebre aquesta etiqueta, tant cobejat i molt exigent.
Se li garanteix un establiment on el medi ambient es conserva en el seu lloc de residència, amb les pràctiques verdes i una acció ferma pel que fa a la sensibilització i la promoció de el desenvolupament sostenible.